Waikru for the King “ชาวมวยรวมใจอาลัยพ่อหลวง”

Memorial Wai-Kru for the Rachakarn 9 (King of Thailand)
16th Dec 2016 *National Sports Day
@National Stadium, Bangkok /Supacharasai

กิจกรรม “ชาวมวยรวมใจอาลัยพ่อหลวง” เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธ.ค.59 วันกีฬาแห่งชาติ ที่ สนามศุภชลาศัย โดยการนำของ
สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สนง.คณะกรรมการกีฬามวย โดยการสนับสนุนจาก การกีฬาแห่งชาติ ,
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ กรมพลศึกษา ที่สำคัญ ได้แรงกาย แรงใจ จากชาวมวยมาช่วยกัน รวมใจเป็นหนึ่ง