ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2565

สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย โดยนายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมฯ
จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อนำเสนอผลงานของสมาคมฯ พร้อม
ร่วมกันหารือถึงปัญหาต่างๆ เมื่อวันที่ 30 มิถุายน 2565 ณ ห้องประชุมรัชวิภา ชั้น 19
โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็อก รัชดา