Boxing Law Meeting Board

นายกสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย พร้อม นายสุกฤษ์ แพรกรีฑาเวศ ฝ่ายกฏหมายสมาคมฯ
เข้าประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฏหมายและมาตรการป้องกันการจัดการแข่งขันมวยอื่น ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1ชั้น 7
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 25 ชั้น กกท. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562