Regular meeting of PAT

Regular meeting of PAT
on Nov 3, 2016 @Royal Turf Club, Bangkok

เมื่อวันพฤหัสที่ 3 พ.ย.59 สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย(PAT) นำโดย นายกสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
ประกอบด้วย น.อ.สุรศักดิ์ มั่นแดง , พ.อ.บุญส่ง เกิดมณี , นิคม รัตนวิชช์ , พีรพงศ์ ธีระเดชพงศ์ , นริศ สิงห์วังชา , นิพนธ์ วิชัยดิษฐ์ ,
นริศ ว่องประเสริฐการ , ทิมาธี ธรรมาชีวะ , ปฐมพงศ์ ผลอารีย์ และ ภพธร รุ่งสมัย โดยวาระการประชุมสรุปได้ ดังนี้

1.เตรียมงานใหญ่ #มหกรรมมวยไทยเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์นักกีฬา วันอาทิตย์ที่ 4 ธ.ค.59 ณ สนามราชตฤณมัยสมาคม(สนามม้านางเลิ้ง) ถ่ายทอดสดช่อง3SD
2. เตรียมเสนอชื่อ 3รางวัลใหญ่ประจำปี2559ของ การกีฬาแห่งประเทศไทย คือ นักมวยไทยอาชีพดีเด่น , นักกีฬาอาชีพดีเด่น , ผู้ฝึกสอนอาชีพดีเด่น โดยแต่งตั้ง นิคม รัตนวิชช์ อุปนายกฯ เป็นประธานคัดเลือก ซึ่งจะนำนักมวยที่มีผลงานดี ชื่อเสียงโดดเด่น ในระหว่างวันที่ 9 ธ.ค. 58 ถึง 9 ธ.ค. 59 มาพิจารณา
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมของบุคคลในวงการมวย ร่วมกับ สนง.คณะกรรมการกีฬามวย #ชาวมวยรวมใจถวายอาลัยพ่อหลวง กำหนดการ(เบื้องต้น) วันกีฬาแห่งชาติ 16 ธ.ค.59 เวลา13.00-15.00น. ท้องสนามหลวง
4. เผยแพร่กีฬามวยไทย ไปประเทศจีน โดยกำหนดเปิดตัวนัดแรก วันที่ 31ธ.ค.59 ถ่ายทอดสด ช่องCCTV5ของจีน คู่มวยไทย-นานาชาติ-คาดเชือกรวม 7 คู่ จัดทุกเดือนๆละ1ครั้ง