Training program of MuayThai referee and judge in Chumphon Prefecture

Training program of MuayThai referee and judge in Chumphon Prefecture
อบรมผู้ตัดสินกีฬามวย ครั้งที่ 2/2559

นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด โครงการ “อบรมผู้ตัดสินกีฬามวยไทย ประจำปีงบประมาณ 2559” ระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน 2559
โดยสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร จังหวัดชุมพร
การนี้ มีผู้ผ่านการอบรมฯ ทั้งสิ้น จำนวน 67 คน